Menu
نویسنده مطلب : مریم غلامرضایی

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: پدر و مادرها قرار نیست نابغه باشند


باسلام وتشکر ازهمه دوستان

واقعیت اینکه  والدین، برای این که والدین موفقی باشند، لازم نیست روانشناسان نابغه‌ای باشند.چه بسا خیلی ازروانشناسان خودشان هم نتوانند والدین ایده آلی برای فرزندان خود باشند چه بسا به مراجعین خود بسیاری ازنکات را میگویند ولی درعمل خودشان هم لنگ میزنند پدرومادر شدن راهرکسی باید تجربه کند ودرطی این مسیر میبینی که خودت باید خودت رو رشد بدی وتربیت کنی باید عمل کنی به جای حرف زدن وگفتن تئوری های خوشگل وازهمه مهمتر باید همیشه حالت خوب باشه تا بتونی اون لحظه درک کنی که فرزندت چی میگه