Menu
نویسنده مطلب : عارف شجراتی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


با سلام

کارآیی، اثربخشی و بهره وری

کارایی کمیت است . کارایی یعنی درست انجام دادن کارها.

اثر بخشی کیفیت است . یعنی انجام دادن کارهای درست.

حتی ناهنجاریها را میتوان  درست انجام داد یعنی یک دزد نیز میتواند کارایی بالایی داشته باشد ولی به هیچ عنوان نمیتواند اثر بخش بالایی داشته باشد زیرا اثر بخشی فقط بر کارهای درست انجام دادن دلالت دارد.

بهره وری در بعضی از نوشته ها برابر با حاصل جمع هر دو فاکتور بالا  میباشد و در بعضی از نوشته ها برابر با حاصلضرب دو فاکتور بالا محاسبه میشود. ولی بنظر من بهره وری برابر با انجام دادن درست کارهای درست میباشد.