- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : غلامرضا قوشچی

مطلب مورد بحث:

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟


من این مطلب رو برای اولین بار و بدون یادداشت برداری خوندم پس قبل از این که تحت تأثیر مطلب قرار بگیرم پاسخ سوال ۳ رو میدم و احتمال داره بعد از خوندن دقیق مطلب و موارد پیشنیاز پاسخ دیگری هم این جا بنویسم :

۵ نکته ای که هر فروشنده باید مد نظر داشته باشد :

۱- مثبت اندیش بودن ؛ نه به معنای خوش خیال بودن

۲- تحقیق درباره ی بازار کالایی که عرضه می کند ؛ نه به معنای وسواس داشتن در تحقیق

۳- مصر بودن در فروش و داشتن شمّ درک زمان دست برداشتن از اصرار

۴- ارزش و احترام قائل شدن برای مشتری نه به صورت یکسان و نه رودربایستی در مقابل مشتری نماهای سوء استفاده کننده

۵- علاقه به یادگیری و دانستن درباره ی فروش ، یادگیری جدی زبان انگلیسی و دانستن حداقل ها درباره ی حسابداری