Menu
نویسنده مطلب : بی نام

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


با سلام
با توجه به اینکه طرح ترافیک و زوج فرد در ایران – خصوصاً تهران
_  متاسفانه تأثیر زیادی  در کاهش میزان ترافیک نداشته است پس الزاما نمی
تواند یک روش پایدار در کاهش سطح ترافیک باشد 
به نظرم باید روی بحث های دیگری چون آموزش و اهمیت  سلامت جسم توجه شود
به ورزش خصوصاً ورزش های کم هزینه مانند  پیاده روی ، دوچرخه سواری  اهمیت داده شود.
فضاو مسیر هایی در مراکز اصلی شهر ایجاد شود که در افراد
ایجاد میل و رغبت نماید که مسیر ها را به دور از ازدحام و سر و صدای اتومبیل ها با
پیاده روی و  دیدن مناظر زیبا ی  گل ها و  گیاهان مختلف در مسیر ، یا لحظه ای
توقف در مقابل یک آکواریوم بزرگ ماهی،طی کنند و یا از خط ویژه دوچرخه سواری  استفاده کنند.
 همچنین تعداد وسایل
نقلیه عمومی که دارای کیفیت  و با دسترسی
آسان است را افزایش دهند که افراد ترجیح دهند از وسایل نقلیه به جای وسایل شخصی استفاده نمایند.