Menu
نویسنده مطلب : مهناز علیخانی

مطلب مورد بحث:

دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه


سلام

استادی داشتیم که شرط حضور در کلاسش عدم استفاده غالب رنگ مشکی در پوشش بود.

می گفت علاوه بر اینکه مشکی ابهت و اقتدار را نشان می دهد و بهمین دلیل در مراسم های رسمی از این رنگ استفاده می شه یا در رنگ ماشینهای لوکس و معمولا خانم ها تمیل دارند با پوشش رنگ مشکی خوش اندام تر از آنی که هستید نشان بدهند.

ولی در کلاس درس رنگ مشکی  یک مانع است ، مانعی آگاهی جدید در فرد !  همان طور که در مراسم تدفین تاثیر انرژی های منفی  محیط  را کاهش می دهد!

این نظر استاد بود ولی من  از این شرط  به دلیل تمایلم به استفاده از رنگ های متنوع استقبال کردم

بعدها خواندم که

“سیاه نمایان گر مرز مطلق است”لذا آنکه سیاه می پوشد،می خواهد نشان دهد که مرزی را ایجاد کرده است.اما اینکه این مرز برای چیست،در موقعیت های مختلف ممکن است متفاوت باشد. گاه لباس سیاه را در ماتم وعزا می پوشند،برای آنکه نشان دهند بین آنها وعزیزانشان فاصله افتاده ومرز زندگی آنها را از هم جدا کرده است ویا برای آنکه نشان دهند در حریم خانه وخانواده ی آنها حادثه ای رخ داده که انجام برخی از کارهای معمولی که سایر خانواده ها انجام می دهند برای آنها میسر نیست.

اما گاهی هم سیاه می پوشند نه برای عزا وماتم ،بلکه برای مشخص کردن مرزها وحریم های اجتماعی”
ولی این را هم می دانیم که بعضی کشورها از رنگ دیگری برای عزاداری استفاده می کنند.

انتخاب رنگ های تیره توسط افراد  گاهی به دلیل آب  و هوا ، فرهنگ و …  می باشد و بر خلاف نظر بعضی ها رنگ مشکی نشان از افسردگیی نیست (ولی افرادی که افسرده شدید می شوند معمولا رنگ های تیره را ترجیح می دهند.)
گاه به دلیل تفکر قالبی در ذهن برای ست کردن لباس یا رنگ مشکی ( خواهرم در عین لاغری زیاد مانتو رنگ مشکی خریده بود، گفتم تنوع رنگ این مانتو که خوب بود چرا مشکی ، گفت خود فروشنده هم می کفت ست کردن مشکی راحت تره و با ورنگ های دیگه باید براش کلی خرج کنی و با رنگ های خاص بپوشی) تمایل افراد را به خرید رنگ نیره در ایران بیشتر می کند.
در عین حال وقتی میگویند رنگ تیره نشان از عدم وجود و فراموشی است شاید دور از تفکر حاکم بر زنان جامعه نباشد .

بهرحال با رنگ مشکی است که رنگ سفید را بهتر درک می کنیم .