Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

خبر مهم: بهبود گزارش‌دهی ارزیابی مشارکت کاربران


سلام

از ساعتی که شما دست به تغییرات زدید نه تنها به محتوا و فرم  *متمم*  پرداختید که به حامیان هم توجه کرده اید و این توجه خود را منحصر به نشستن و تعریف کردن و وعده و وعید دادن نکرده اید.انگیره من نه تنها برای سر زدن به پروفایلم بیشتر شده بعلاوه این کار در شفافیت عملکرد من نیز تاثیر گذاشته که بدانم چقدر در مسیر کسب دانش هستم یعنی دانستن اینکه من در کدام درس نقشی ایفا کرده ام خود نشان دهنده میزان فهم من از آن درس است.امیدوارم منظورم رو درست رسانده باشم.

سپاس از این همه حساسیت شما