Menu
نویسنده مطلب : مجید محمودی

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


ازونجاییکه در اطرافم با افکار و انرژی های بیشتر منفی احاطه شدم پذیرفته ام که شنیدن تعریف و تمجید واقعی غنیمت  گرانبهایی محسوب میشه.
به همین خاطر مدتیه همه اظهار نظرها و انرژیهای مثبتی که دریافت میکنم رو ثبت و ضبط کردم و دارم نتیجه خوبی هم ازشون میگیرم.
تصویر پیامی که بعد از استعفام از شرکت دوستم توی فیسبوک برام فرستاده و از من بعنوان بهترین همکاری که داشته یاد کرده.
تخمینی که یک سایت از سن بیولوژیکم زده و سنم رو خیلی کمتر حدس زده! و من از صفحه نتیجه عکس گرفتم.
تعبیر یکی از خوابهام که خیلی بهم انرژی داد و از اون صفحه کتاب هم عکس گرفتم.
پیام قشنگ تبریک تولدم از طرف همسرم که بهِم ثابت میکنه چقدر دوستم داره و هرچیزی ازین دست که حالمو در مواقع لزوم بهتر میکنه.
گاهی که چشمم بهشون میوفته خیلی حالم بهتر میشه …