Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین حسن نژاد

مطلب مورد بحث:

گوردون آلپورت


اخیرا سفری به هند داشتم و در آنجا بود که بیشتر با گاندی و طرز تفکری که داشت آشنا شدم. فردی که دست یکی از دولت های قدرتنمد رو از کشورش کوتاه کرد. گاندی چیزی نداشت که ازش بگیریم تا ببینیم چی برایش می ماند . او فقط طرز تفکری عاری از خشم داشت و با همین طرز تفکر توانست دولت بریتانیا رو از کشورش بیرون کند. صفت بنیادی او در جز به جز زندگی اش دیده میشد از گیاه خواری اش که نمیخواست به موجودی آسیبی برساند تا نحوه برخوردش با استعمارگران هند.
او فردی بزرگ عاری از هر گونه خشم و ستیز …

«وقتی ناامید می‌شوم بخاطر می‌آورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده‌است حکمرانان و قاتلان در برهه‌ای شکست ناپذیر جلوه می‌کنند ولی در نهایت همه آن‌ها سقوط کرده‌اند – همیشه به این واقعیت فکر کنید.»   گاندی