Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

مت ریدلی - آیا انسان روزهای بهتری پیش رو دارد؟ (بخش سوم)


محلهمن فکر میکنم این بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت و هرکدام از طرفین بنابه برداشت خود دلایل موجهی برای تایید صحبتهای خود دارد .خوب که بگردیم هم می توان دلایل زیادی برای بهتر شدن حال دنیا پیدا کرد هم دلایلی بر بدتر شدن حال دنیا. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما پیشفرض را بر بهترشدن بگذاریم تا در این صورت امید سوخت موتور حرکت ما تامین شود و حتی شاید بتوانیم بر پیشفرض خود لباس واقعیت بپوشانیم. من که اطراف خودم را نگاه می کنم و دهه ۶۰ و دهه ۷۰ ای ها را مقایسه می کنم میبینم دهه ۷۰ ای ها مسیر کوتاهتری برای رسیدن به موفقیت دارند. با تجربیات کمتر اطلاعات بیشتری در اختیار دارند که خود منجر به تصمیم گیری بهتر می شود. جسارت بیشتری در تصمیم گیری ها دارند. و خیلی چیزهای دیگر که نشان می دهد روند رو به بهبودی وجود دارد هرچند این روند را می توان به چیزهای دیگری هم نسبت داد. در هر حال من فکر میکنم باید به فکر تامین سوخت برای موتورمان باشیم. و این چالش ها بیشتر برای درک بهتر از زندگی و دنیای اطراف کمک کننده خواهند بود.و البته من به شخصه هم واقع بینی دوباتن را دوست دارم و هم امیدواری مت ریدلی را. در هر دو سازندگی خوبی نهفته است.