Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


هر وقت که موقعیتی پیش می آید و به عنوان مشاور به کسی خدمات می دهم، فارغ از اینکه این مشاوره برای مدیر پروژه توسعه یک کسب و کار است یا دوستی که به دنبال مقصدی برای سفر ارزان است، آنالوژی خاصی بین خودم (مشاور) و پزشک می بینم و نکته مهم اینکه بیش از اینکه به واکنش طرف مقابل اهمیت بدهم به نگاه و احساس فردی ام اهمیت می دهم.

موارد شباهت مورد نظر من در این آنالوژی بدین شرح است:

 اعتماد به نفس: همانگونه که اعتماد به نفس پزشک به شما این حس را می دهد که نیاز نیست برای فهمیدن راه بهتر درمان به پزشکی دیگر بروید اعتماد به نفس مشاور نیز موجب اعتماد بیشتر مشتری به شما و تمرکز بیشتر او خواهد شد که در نهایت به رفع مشکل به طور بهتر کمک می کند
گوش دادن دقیق برای درک بهتر مشکلات: قبل از تجویز، به دقت علائم را را بررسی کنیم و اجازه دهیم طرف مقابل علائمش را توضیح دهد.
پرسیدن سوال از اوضاع و احوال: همانگونه که پزشک با پرسیدن سوالات درست و منطبق با شرایط بیماری می تواند اطلاعات بهتری گسب کند مشاور نیز باید موضوعات مورد شک خود را کاملا واضح کند.
استمرار روی راه حل: همانگونه که باید نسخه را تا انتها دنبال کرد، راه حل پیشنهادی هم باید تا انتها مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت نیاز اصلاح شود.
ارجاع به سایر متخصصین: اگر موضوعی را نمی دانید یا برایتان کاملا شفاف نیست دقیقا مانند یک پزشک حاذق آن را به متخصص امر ارجاع دهید و از این کار به هیچ وجه ابایی نداشته باشید.