Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


 در یک پاراگراف، به زبان خودتان و به شکلی که گویاتر از توصیف متمم باشد، تفاوت تصمیم‌های منطقی و تصمیم‌های قابل دفاع را شرح دهید.

افرادی که در هنگام گرفتن تصمیمات مختلف در زندگی‌شان، اولین موضوعی که به آن می‌اندیشند، نظر افرادی دیگر غیر از خود در مورد آن تصمیمات و همچنین قضاوت‌های آنان در مورد آن موضوع خاص است، معمولا تصمیماتی قابل دفاع می‌گیرند.

به این دلیل که جایگاه و نقش دیگران را در ذهن خود آنقدر بزرگ کرده‌اند که اصلا نمی‌توانند به تصمیمات منطقی فکر کنند. اصلا به دلیل اینکه جلب رضایت مردم را جزو وظایف، رسالت‌ها و همچنین الزامات زندگی‌شان می‌دانند، کاری جز این برایشان غیرمنطقی خواهد بود.

این دسته از افراد حتی بعد از اینکه تصمیم گرفتند هم به نظرشان آن تصمیم، تصمیمی است هم منطقی و هم قابل دفاع.

اما مردمی که در هنگام گرفتن تصمیمات مختلف، صرفا براساس ارزش‌ها و اهداف خودشان فکر و عمل می‌کنند، حتی در صورتی که کسی اعتراضی بکند و یا احساس کند که دیگران از این کار ناراضی خواهند بود، خللی در اقدامش به وجود نیامده و منطقی‌ترین و همسوترین اقدام در جهت اهداف و ارزش‌های فردی را اجرا خواهد کرد.

این افراد عموما در حال اتخاذ تصمیماتی منطقی هستند.