Menu
نویسنده مطلب : علیرضا یزدانی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


۱- حدس مکنا تا حد زیادی در رابطه با من درست است.

۲-قانون پنجم برای من بیشتر برقرار است :هیچ‌وقت خودت را مورد نوازش خودت قرار نده

و ترجیح میدهم دو قانون آخر را به تدریج کمرنگ کنم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟