Menu
نویسنده مطلب : محمد پهلوانی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه علت و معلولی مانند افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش گرمای زمین.

رابطه همبستگی مانند مطالعه زیاد و دانشمند و اندیشمند شدن است.

دانشمندان مطمئناً مطالعات زیادی داشته اند اما صرفاً با مطالعه زیاد کسی دانشمند نمی شود. عامل سوم آگاهانه و هدفمند بودن  و استمرار حول یک موضوع یا مسائل مرتبط با آن در مطالعه است.

سوال دوم:کاهش اعتیاد با کنترل شدید مرزها و جلوگیری از توزیع آن

بین این دو رابطه همبستگی وجود دارد نه علی و معلولی

چون  عوامل زیادی باعث مصرف مواد مخدر می شوند که در دسترس بودن آن تنها یکی از عوامل آن می باشد.با کنترل شدید بر پخش آنها  تنها قیمت زیاد می شود و معتادان رو به مواد مخدر صنعتی می آورند که به راحتی حتی در منزل ساخته می شوند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟