Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

تقویت منفی و مثال‌های آن


اولین نمونه ای که به ذهنم رسید ، استفاده از سرویس محل کار در صبح است. بیشتر سالهای کاریم به ندرت از سرویس استفاده میکردم . چون باید حتما سر زمان مشخص در ایستگاه می بودی و تنظیم شدن با اون وضعیت برای روحیه من مناسب نبود. معمولا با ماشین شخصی یا تاکسی به مقصد میرفتم که گاهی با کمی تاخیر هم میرسیدم.اما ۴-۵ سالی است به دلیل جابجایی ساختمان محل کار(که بسیار اتفاق میفته)به جایی دورتر و واقع شدن در محدوده طرح ترافیک باعث شده من چاره ای جز استفاده از سرویس نداشته باشم و تاخیر کردن و از دست دادن ان معادل با تاخیر های خیلی طولانی ۱ الی ۱/۵ ساعته و کرایه های بالا است. یه جورایی اگه رعایت نکنم دچار جریمه های مادی و معنوی و نتیجه منفی خواهم شد . پس این اقدام من با انگیزه اجتناب از نتیجه منفی می باشد.

دومین مثال مربوط به اقدام با انگیزه نتیجه مثبت است . کمکهای نقدی (مادی) یا غیر نقدی (معنوی از قبیل اختصاص وقت برای کسی یا کاری )که هدف خوشحال کردن و ایجاد یه حس خوب در شخص یا اشخاص است که یکی از فعالیتهای لذتبخش برای من محسوب میشه.

در مورد پرسش دوم، باید زمان بیشتری برای بررسی ان بگذارم ولی احتمال میدم که با روحیه ای که دارم  سهم اقدام با انگیزه اجتناب از نتیجه منفی باید بیشتر باشه تا اقدام با انگیزه نتیجه مثبت. البته در مورد احوالات شخصی .