علی بیات پور - تحلیل استراتژیک منابع- درس 2: مفهوم مزیت رقابتی
Menu
نویسنده مطلب : علی بیات پور

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع- درس 2: مفهوم مزیت رقابتی


منبع سربار:

در حوزه ی فردی یک مثال مد نظرم هست که برای من به عنوان یک سربار هست. مدتی پیش در کلاس زبانی ثبت نام کردم که مهارت حرف زدن بود و فقط یک جلسه در هفته بود. وقتی کلاس را دیدم ۲۲ نفر سر کلاس بودند و تقریبا تنها سخن گوی کلاس استاد بود . الان که با خودم فکر میکنم این کلاس یک منبع سربار است چون بدون سود فقط از من وقت و انرژی میگیرد.

منبع به عنوان همراهی رقابتی:

امروزه دیگر در اینترنت بودن و فعالیت در فضای مجازی در کنار فعالیت فیزیکی یک مزیت نیست . نمیتوان اگر وب سایت داریم ان را به عنوان یک منبع پیشران به ان نگاه کنیم بلکه نبود ان موجب عقب افتادن از رقبا است.