Menu
نویسنده مطلب : علی رئیسی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری


فایل صوتی را گوش دادم. نکات و تکنیک های بسیار مهم و کاربردی، با مثال های عینی، واقعی و زیبا.

لذت بردم:)

قبلا دوستان خلاصه‌ی پادکست را نوشته اند و نیاز نمی‌بینم دوباره آن را تکرار کنم. هرچند، نمی‌توانم فراموش کنم که از چه اهمیت بالایی برخوردار اند.

اما برای استفاده از نکات و تکنیک های مذکور توجه داشته باشیم که آنها را یکجا، در کنار هم و مرتبط به هم بکار ببریم. مثلا؛ نمی توانیم همزمان خودمان را روی محیط و زمان شرطی کنیم و از آن طرف مدت زمان یادگیری را مشخص نکنیم. یا اگر هم مدت زمان را تعیین نمودیم، به طرح سوال فکر نکنیم و…

گمان می کنم وقتی می توانیم از تکنیک‌های یادگیری به خوبی بهره ببریم، که همزمان تکنیک‌ها را در کنار یکدیگر شان، مرتبط باهم و در راستای هم بکار بندیم و عملی کنیم. و اگر موفق باشیم، آن موقع تاثیرگذاری تکنیک‌های یادگیری برای مان مشهود خواهد بود و به احتمال زیاد یادگیری اثربخش‌تری را تجربه خواهیم کرد.