Menu
نویسنده مطلب : نرگس عباس زاده

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


در یک شرکت تبلیغاتی عضو مرزی مدیر پروژه ها هستند که رابط بین واحد دیزاین و جلسه با مشتری هستند.

عضو کلیدی مدیر هنری یا طراحان هستند.

و نقطه  هرمی مدیر شرکت می باشد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟