Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سلام

۱- با توجه به صنعت و کسب و کاری که در آن حضور دارید یا علاقه دارید در آن حضور داشته باشید، در نوشته‌های دوره MBA متمم، زمانی که از بازار صحبت می‌شود، کدام محصولات و بازارها برای شما مهم است و به ذهن شما می‌رسد؟ به عبارتی دوست دارید مثال‌هایی که در نوشته‌های بعدی می‌بینید بیشتر به چه بازارهایی نزدیک باشد؟

هوشمندسازی ساختمان حوزه ای از کسب وکارست که می خواهم فعالیت کنم.

۲- فرض کنید که شما می‌خواهید کارخانه تولید آب معدنی تاسیس کنید. هر یک از بازارهای فوق را به صورت کوتاه، برای این محصول توضیح دهید. اگر از شما بخواهند که برای یک سال بعد از راه اندازی کارخانه، تخمینی عددی از هر یک از چهار بازار فوق ارائه دهید، به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

بازاربالقوه:تمام افرادی که تمایل به نوشیدن آب بهداشتی و غیرآلوده دارند.

بازارآماده:فروشگاهها وسوپرمارکت ها

بازارهدف:افراد و فروشگاههای نزدیک به کارخانه

بازار تحت نفوذ:همه کسانی که از این آب معدنی استفاده می کنند.