Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) | تفاوت شاخص های عملکردی و عملیاتی


من مطلبم را با جمله ای از آقای آلبرت شوایتزر شروع میکنم: ” موفقیت کلید شادی نیست ، شادی است که کلید دستیابی به موفقیت است”. برطبق این تعریف شاخص کلیدی عملکرد شادی است . اما اکثرا شاخص های عملیاتی مانند وضعیت مالی، کیفیت ارتباطات، وضعیت سلامتی ،وضعیت تحصیلی، محل زندگی در دید ما نقش شاخص کلیدی عملکرد را پیدا میکنند. چقدر تا بحال چنین مطالبی را بیان کرده ایم یا از اطرافیانمان شنیده ایم که عدم رضایت و شادی خود را نداشتن ویلا در شمال ، زندگی در ایران، عدم ازدواج با فردی که در جوانی طالبش بودنند میدانند.