Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)


سلام

از نگاه من یکی از سخت ترین انتخاب ها و تصمیم های زندگی هر فرد انتخاب همسر زندگی است هر فرد در این مرحله چندمعیاره است محدودیت زمانی برخی از معیاره ها را افزایش یا کم میکنه که باید برای انتخاب برخی از معیاره رو از ببین ببریم و از trade off استفاده کنیم