Menu
نویسنده مطلب : کیانوش جعفری

مطلب مورد بحث:

دردسرهای احمقانه صبحانه خوردن!


یک تجربه در مورد شرکت در مناقصات است ، اگر شما با قیمت ۱۰۰ واحد حائز حداقل بها وبرنده مناقصه باشید و نفردوم قیمت ۱۲۰ واحد را ارائه کرده باشد . شما فکر میکنید که اگر به جای ۱۰۰ قیمت ۱۱۹ را هم پیشنهاد داده بودم باز هم برنده بودم و این روی نداده به جای خوشحال کردن شما ناراحت میکند.

روشی که بعضی از سایت های مزایده در مورد از بردن احساس بد بعد از خرید ایجاد میکنند این است که کالا را به کسی که بالاترین پیشنهاد را بدهد میفروشند به قیمت نفر دوم . در این صورت شما به عنوان برنده با قیمتی پایین تر از پیشنهاد خودن کالا را خریده ای و حتما خوشحالی .

توصیه ای که معمولا به تمام خریداران میشود ولی کمتر رعایت میشود این است که بعد از خرید کالا به هیچ وجه در مورد آن تحقیق مجدد و یا استعلام قیمت نکنید ، اتفاقی که میافتد این است که اگر متوجه شوید که خرید بهتری میتوانستید بکنید این روی نداده شما را نا خوشنود خواهد کرد. به جای این کار از داشتن کالای جدید خود لذت ببرید .