Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

کتاب شهریار ماکیاولی از نگاهی دیگر


با سلام

بعد از خواندن این مطالب و مطالب دوستان خواستم دوستان را در تجربه ام شریک کنم:من در شرکتی کار می کنم که بصورت گروه ( holding)کار می کند مدیر شرکتمان که از مزایای مدیریت کمال استفاده را نموده و دو شرکت با همین زمینه فعالیت تاسیس کرده و عملا از مزایای مدیریتی خود نظیر اطلاعات کاری و مشتریان و نیروی کار و تجهیزات … برای پیشبرد کارهایش در بیرون استفاده می کند استفاده از تمام قواعدی که صبحت شد ظاهر سازی برای مهم جلوه دادن کارهایش نزد هیئت مدیره،گفتن دروغ با قاطعیت بطوریکه همه آنرا باور دارند ،رسیدن به هدف بهر وسیله ممکن(واژه ای بنام عزت نفس برای ایشان تعریف نشده) و از موردی که دوستان به آن اشاده نکردن بهترین دفاع در حمله است البته در آرا و نظرات نه در فوتبال،سرکوب کردن تمام نظراتی که به نوعی با منافع ایشان در تضاد باشد،حذف افراد توانمند اگر احساس خطر کند،در اخر باید بگویم که استفاد از توصیه های ماکیاولی برایشان خوب جواب داده و از ایشان یک سیاستمدار توانمند ساخته تا یک مدیر و تا این زمان که حدود ۸ سال از عمر شرکت می گذرد کماکان زمام امور بدست ایشان است