Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


من ثبت نام در کلاس ورزش در این ماه را بعنوان یک میکرو اکشن انجام میدهم. یادگیری یا به خاطر آوردن مهارت بازی والیبال، به من کمک میکند ذهنم درگیر یادگیری شود و بر اضطراب این روزهایم غلبه کنم و بهتر بتوانم احساس خوب و در نتیجه عزت نفس بالاتر به خودم بدهم. علاوه بر ان برنامه ای که شبها گذاشته ام و حتی شده نیم ساعت از یک فیلم را میبینم ادامه میدهم. این روزها زندگیم پر از اتفاقاتی است که اگر حواسم نباشد، عزت نفس ام را پایین می آورد. این یادگیری کمک میکند خودم را نبازم و احساس تسلط بیشتری بر خودم داشته باشم.