Menu
نویسنده مطلب : محمود محمدی

مطلب مورد بحث:

تقویت منفی و مثال‌های آن


سرم بدلیل سینوزیت عادت کرده به داشتن کلاه در بیشتر اوقات(خونه بیرون سر جلسه امتحان!!) که واقعا آزار دهنده است اما سردرد و آبریزش ناشی از نگذاشتن کلاه فاجعه است.

فکر می کنم بعضی اقدام های تقویتی مخصوصا در جهت منفی اجتناب ناپذیرند مثل خوردن قرص فشار خون یا… که برای من تقریبا اقدام های تقویتی مثبت و منفی برابرند.