Menu
نویسنده مطلب : سعید رستم اف

مطلب مورد بحث:

اتیکت ارسال ایمیل | در ارتباطات ایمیلی چه نکاتی را رعایت کنیم؟


با سلام

یکی از مواردی که در بسیاری از شرکت های بزرگ که داراری چارت سازماتی چند طبقه  می باشند(لول های سازمانی) یکی از مسایل مهم  در رعایت کانتکن های TO  و CC  می باشد . برای مثال مدیر عامل گزارشی را از مدیر من درخواست کرده است و مدیر من همان ایمیل را برای من فوروارد می کند .  من جواب گزارش را تنها می بایست به مدیرم ارسال کنم و CC  یا TO  قراردادن مدیر عامل اشتباه است  اما در مواردی مدیر عامل بنده را To و مدیرم را CC  قرار داده است .  که محترمانه تر است که در جواب بنده مدیرم را TO  و مدیر عامل را  CC  قرار دهم و در کل استفده از BCC در ایمیل های داخلی مرسوم و اخلاقی نیست.  در زمانهایی که میبایست به بیرون از شرکت و شرکت دیگر ایمیل زد To برای همرده خود در شرکت مقابل استفده میشود و در صورتی که مدیر طرف مقابل CC است شایسته است که مدیر خودم را CC  بگذارم .

البته در شرکتهای فلت و کوچک این روش تعاملات کمی دست و پا گیر است و مرسوم نیست

با سپاس