حسین اخروی - پیش نویس پولی (۱): اجتناب از پول و بحث‌های پولی
Menu
نویسنده مطلب : حسین اخروی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (۱): اجتناب از پول و بحث‌های پولی


من خودم چون مدت زمان زیادی مستاجر بودم .خیلی برام سخت هست که قیمت اجاره خونه رو برا مستاجر ام بالا ببرم . و همیشه با این مسئله مشگل داشتم.

مورد دوم خیلی مواقع برا نزدیکان و همکارام مشاوره دادم در حالی کههمین راهنمایی ا و مشاوره ها رو بعدا با پرداخت پول از کس دیگه گرفتن . و به اعتراف خودشمون به گفته من اعتماد نکردن چون رایگان در خدمتشون بودم!!

مورد سوم. بارها مامور خرید بودم و باید برای خودم پورسانت خرید برمیداشتم که قانونی هم بوده اما خجالت میکشیدم عنوان کنم که حقم رو بدبن!!