Menu
نویسنده مطلب : آرشام نیک فرجام

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱٫ بازار تجهیزات تاسیساتی

۲٫در مورد کارخانه آب معدنی بازار بالقوه: ۱۰۰ درصد مردم جامعه بازار آماده: ۵۰ درصدی از جامعه که توان تامین آب معدنی را دارند

بازار هدف: با توجه به زیر ساخت تولید و بودجه تبلیغات و سادگی توزیع در وهله ی اول شهر های اطراف محل تولید.

۳٫ در رابطه با وبسایت تربیت فرزندان بازار بالقوه : زوج های دارای فرزند- بازار آماده: خانم های خانه دار دارای فرزند که زمان کافی برای مطالعه این مطالب دارند- بازار هدف :در اینجا میتواند با بازار آماده برابر باشد -بازار تحت نفوذ : تمام اعضای وبلاگ

۴٫ یکی از دلایل میتواند زیر ساخت های تولید باشد یا محدودیت موتد اولیه باشد. تفاهم با رقبا میتواند دلیلی دیگر باشد.