- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


آقای داداشی، حرفتون منطقیه. برای من که ریاضیات هم خوندم، قضیه احتمالات بدیهیه. ما د ر همه زندگی، در واقع در معرض موقعیت هایی هستیم که هر کدوم درصدی از احتمال برای وقوع یا عدم وقوع دارند. و همین احتمال، در حالت خوب یا بد بودن به خوش شانسی و بد شانسی معروفه.

و خودم هم در این پروسه انتقالی، بارها با این تیغ دو لبه رو برو شدم و این بخشی از داستان رو که تعریف کردم، برای مثال آوردم چون در واقع حساس ترین مقطع و مهم ترین مقطع بود.

پ.ن.: همیشه از کلمه “فرصت” حس خوبی پیدا می کنم. :)