Menu
نویسنده مطلب : عليرضا اسمی‌خانی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


درود به دوستان عزیزم

• با توجه به این که ما در سیستمى پیچیده هستیم، انچه پیش روى من است با انچه پیش روى شما است، متفاوت است.
به این مفهوم که علاوه بر متفاوت بودن شرایط من با شما، یک “مفهوم مرجع” براى من و شما، باید به شکل متفاوتى تفسیر شود. من نمى توانم نسخه خودم را براى شما تجویز کنم یا بلعکس. البته شباهت میان caseهاى متفاوت را مى توان متصور شد، اما باید ان را براى هر مورد بسنجیم.

• به نظرم fail کردن در اینجا نمایان مى شود که ما، یک مفهوم را نتوانسته ایم مطابق با شرایط خودمان منطبق کنیم (ان که بدانیم ابهام هست و باید با ٧٠ تا ٨٠ درصد داده ها تصمیم گیرى کنیم، بسیار مهم است. اگر انتظار ١٠٠ درصد داده ها را بداریم، خودش شکل دیگرى از fail کردن است)؛ اما زمانى که fail مى کنیم، بسیار مهم است که از ان یاد بگیریم.

• گفتن از ان که fail کردن یادگیرى به همراه دارد و برای پیشرفت مفید است و … به نظرم در ظاهر زیبا است.
بسیارى از ما، از جمله من، باید یاد بگیریم در راهى جدید  fail کردن را تجربه کنیم و البته چنان این fail عمیق نشود که ما نیز، کاملا با ان به پایین کشیده شویم (و نمى دانم، شاید همین جا است که عصا در دست مى گیرم تا fail نکنیم و البته این عصا، عصاى گور خوابان است و درنهایت باید یکى را برگزنیم؛ یا گورخوابى یا حرکت به سوى جلو با احتمال شکست).

• دوستان عزیزم نیز به این مورد اشاره کردند که قطعیت از گفته هاى فرد رنگ مى بازد. این امر به دلیل فهم عمیق ترِ “درک بهتر شرایط” و سپس تجویز نسخه براى ان است.

سبز و کامروا شوید.