Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها


پیدایش گروه های تکفیری و تروریستی مانند داعش و القاعده نیز طی یک روند بوده است و اینکه تصور کنیم با جنگ رودررو مشکلات انفجارهای انتحاری و امثال آن حل می شود،ساده انگاری است. باید ریشه این گروه ها را به سلفی نگری و مقداری از آن را به وهابیت عربستان و گسترش این تفکر در منطقه دانست .البته این موارد تعدادی از دلایل این رویداد هستند و روندی چندین و چند ساله دارند.