Menu
نویسنده مطلب : بهناز

مطلب مورد بحث:

خجالتی بودن چیست و چه تفاوتی با درونگرایی دارد؟


خودم رو تا الان به عنوان یه فرد ترکیبی و انعطاف پذیر میشناسم

با خوندن این درس و درس قبلی و همینطور انجام تست های شخصیت شناسی هم برام روشن شده که من مطلقا نمیتونم به خودم بگم که من یه فرد درونگرا  یا برون گرا هستم یا حتی بگم من ۶۵ درصد برونگرا هستم؛ درونگرایی یا برونگرایی برام به شدت انعطاف پذیر هست از فعالیتی به فعالیتی دیگه و از فردی به فرد دیگه میتونه منو به یه درونگرا یا برونگرا تبدیل کنه

برای انجام کارهایی که از انجام دادنشون لذت میبرم حضور در اجتماع میتونه به شدت بهم انرژی بده و خوشحالم کنه و ذوق و شوق زیادی برای انجام دادنشون داشته باشم و اگر فعالیتی هر چند مثبت برام لذت بخش نباشه تبدیل به یه فرد درونگرا میشم و حتی در موارد معدودی در جمع کوچک دوستان هم خجالتی میشم