Menu
نویسنده مطلب : احسان عزیزی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


این استعداد رو به طرز بالایی در خودم می بینم و در طول تحصیل خیلی ازش استفاده کردم .

خیلی وقت ها می شد که استاد درس از من سوالی میپرسید و من بی آن که جواب رو بدونم با

استفاده از مطالبی که در مجلات خونده بودم و یا شبیه سازی مسئله با یه علم دیگه ، به سوال

خیلی دقیق جواب میدادم …

قبلا فکر میکردم که یه جورایی دارم تقلب میکنم …