Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


مدتی برای گسترش ارتباطات مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنم، تلاش می‌کردم ارتباط افراد مرتبط را با مجموعه (همکاران و نام سازمان) بیشتر کنم و مرکز همه‌ی ارتباطات آن بخش مجموعه با افراد و متخصصان من نباشم اما بعد متوجه شدم که این روش جواب نمی‌دهد چون آدمها (حداقل افراد مورد مطالعه در تجربه‌ی من) بیشتر دوست دارند با یک اسم و آدرس مشخص ارتباط داشته باشند تا با یک اسم سازمان و اگر بخواهم کل این ارتباطات به یک شخص وابسته نباشد، باید راه‌های دیگری پیدا کنم یا مثلا در مراحل بعد از شکل گیری ارتباط با یک نفر، سعی کرد آن ارتباط با سایرین و نام مجموعه هم شکل بگیرد و عمیق شود؛  تا بعد از رفتن آن شخص از مجموعه ارتباطات متخصصان با آنجا از بین نرود.