Menu
نویسنده مطلب : Parviz

مطلب مورد بحث:

فضای ابری چیست؟ ذخیره سازی ابری اطلاعات چه کاربردی دارد؟


با توجه به اینکه تمرینات دوستان را تا قبل ار تهیه کامنت نمیشود دید شایداین مطلب تکراری باشد از نظر من مدل ارائه دهنده فضای ابری که من می شناسم همین تلگرام باشد که با توجه به در اختیار گذاشتن فضای مجازی برای این تعداد یوزر ٔ قطعا مراکز داده ای هم دارد قاعدتا آن مراکز داده نیاز به لینک ارتباطی -فیبر نوری – برق – نیروگاه اضطراری-  سیستم کولینگ  مهندسین بخش طرح و توسعه و نگهداری و ساختمان ٔ تاسیسات و …. که هزینه های سرسام آوری دارد ٰ لذا برای تامین مخارج مراکز داده یاد شده باید محصولی برای فروش داشته باشند تا آورده ای برای مالکین و سهامداران آن ایجاد کند ٔ لذا شاید بتوان آنها را به شکل خدمات فروش تکنولوزی ٰ فروش استیکر ٔ فروش اطلاعات کاربران به شرکت های تبلیعاتی و یا اطلاعاتی و یا روشی برای مشهور شدن برند آنها باشد تا ضمن افزایش سهام و ارزش شرکت مربوطه  ارزش مالی نیز برای سهامداران در زمان فروش ایجاد کند.