Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی


هوش هیجانی پایینی دارم چون نمیتونم با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کنم .

چون از ناراحتی دیگران ، تمرکزم به هم میخوره و نمیتونم برای اهداف خودم تلاش کنم.

چون سرم تو کار خودم نیست و میخوام مشکلات بقیه رو حل کنم در حالی که خودم توی دریایی از مشکلات دارم غوطه ور میشم !