Menu
نویسنده مطلب : سینا حیدری

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


یکی از کارهایی که من برای کند کردن سرعت یادگیری انجام میدم، در طول روز برمیگردم و چت ها و صحبت های دوستان نزدیکم رو چندین و چند بار مجدد میخونم، همیشه از این کار حس خوبی داشتم. این حس خوب همون مفهوم کند کردن سرعت یادگیری برای من بوده.