Menu
نویسنده مطلب : علی نیکو

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


حوزه مورد نظر: مدرس انیمیشن، تخصص تدریس Maya Character rigg (آماده سازی کارکتر برای انیماتور ها در نرم افزار افزار مایا)

میکرو اکشن ها:

-آشنایی با تکنیک های روز در نرمافزار Maya

-آشنایی و ارتباط با مدرسان سرشناس بین المللی این حوزه.

– مطالعه و شناخت روش های تدریس مدرسان مختلف در همین حوزه

– آموزش و بالا بردن اطلاعات در زمینه تدریس