Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

اشتباهات رایج کارآفرینان در مسائل مالی


به نظر من در کنار تمام مواردی که ذکر شد حساب کردن بیش از حد روی کمک دیگران (البته منظورم کمک مادی نیست) یه ریسک بزرگه.

به طور مثال شما در ذهن خود همکارانی را تصور میکنید که با جان و دل برای هدف و ایده شما فعایت می کنند و یا مثل شما حاضرند روزهای سخت کمبود یا نبود نقدینگی رو تحمل کنند در صورتی در واقعیت معمولاً چنین اتفاقی نمی افته.

حتی از نظر مهارت در کارهایی که به آنها واگذار می کنید، توانایی های اکثر کارمندان بسیار کمتر از میزانی است که شما در ذهن دارید!

بنابراین بسیار معقول است که در زمان استخدام یا ایجاد یه رابطه همکاری جدید برای کاهش ریسک روی ۵۰ درصد از چیزی که در ذهنتان از بقیه انتظار دارید حساب کنید که البته به تجربه بسیاری از دوستان شاید ۵۰ درصد هم عدد زیادی باشد…!