Menu
نویسنده مطلب : صنم حاج صادقی

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


من فکر میکنم داشتن والدین خشن میتونه یکی از دلایل به وجود آمدن این الگوی ذهنی باشه.
به علاوه ، فرهنگ و محیطی که فرد در اون رشد میکنه هم میتونه از عوامل تشدید این الگو باشه. برای مثال در فرهنگی که در آن از مردان انتظار میره که بار مسئولیت های سنگین را به عهده داشته باشند و در عین حال گریه کردن هم برای مردان زشت محسوب میشه استرس های زیادی را تحمل کنند، فشار زیاد ممکن است به صورت خشونت در رفتار های او بروز کند.