Menu
نویسنده مطلب : احمدجلالی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


نام کتاب: رفتار سازمانی

نویسنده:استیفن.رابینز

احساس پس از مطالعه:تحرک و پویایی

توضیح:گاهی اوقات ما،خواسته و یا ناخواسته در موقعیت هایی قرار می گیریم که از قبل آمادگی مواجه با این موقعیت ها را نداشته ایم. بنابراین اقداماتی را انجام می دهیم که از نظر خودمان بهترین راهکاراست،پس رضایت درونی برای خودمان ایجاد می شود.این رضایت درونی تازمانی ماندگار است که عملکرد ما مورد ارزیابی قرار نگیرد،واین رضایت مندی پس از ارزیابی توسط ناظر بیرونی یا فردی آگاه به آن امر می تواند ماندگار بماند ویا باعث شوق و خوشحالی دوچندان شود،یا کلن به یاس و ناامیدی تبدیل شود.کتابی که من مطالعه کردم درمورد تعاریف مدیریت و سازمان و اینکه مدیر باید چگونه برنامه ریزی کند و عملکرد مناسب در سازمان به چه صورت است،مرا به صورت علمی با موقعیتی که هم اکنون در آن دارم بیشتر آشنا کرد و باعث شد راه رابهتربشناسم ومرا به تحرک و برنامه ریزی وا داشت.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟