Menu
نویسنده مطلب : علیرضا لطیفی

مطلب مورد بحث:

کارهای صورتی: یکی مهم‌ترین علل کاهش اثربخشی کار تیمی


با درود و احترام؛

همه‌ی این‌ها درست اما مسئله‌ای وجود دارد که به نظرم توجه به آن خالی از لطف نیست و‌ آن اینکه ساختار ذهنی و منطق آدم‌‌ها متفاوت هستند و برای نتیجه بخش بودن یک هم‌فکری و گفتگو به نظرم نیاز است آنقدر گفتگو را پیش ببریم تا به یک منطق و فهم مشترک برسیم! می‌خواهم این را بگویم که تمام تک جلسه‌های بدون نتیجه‌ی مشخص، از جنس کار صورتی نیستند و می‌توانند جزو همین گفتگوهای لازم برای رسیدن به آن فهم مشترک و نتیجه‌ی مطلوب باشند.

به عنوان مثال در انجام پروژه‌های طراحی بارها شده که بنده با کارفرما طی چندین جلسه صحبت به نتیجه‌ای که خواستیم رسیدیم، درحالی که اگر جلسات اول را به صورت موردی بررسی کنیم، هیچ دستاورد محسوسی نداشتند.