Menu
نویسنده مطلب : آذین شريفي

مطلب مورد بحث:

سندرم ایمپاستر - دیگران از واقعیت ماجرا خبر ندارند


فکر می کنم رگه های پررنگی از این سندروم در من باشه  و البته در مورد من ، این سکه روی دیگری هم داره و اون اینه که به همون میزان که موفقیت های خودم رو به شانس نسبت میدم ، شکست ها و عدم موفقیت ها رو به خودم نسبت می دم و هنگام شکست اغلب در حال سرزنش خودم هستم .
 
تنها مثال نقضی که به یادم میاد اینکه که برای مشکل چشمم به پزشک مراجعه کردم و بعد از انجام آزمایش و معاینه ،  دکتر علت مشکل  رو مادرزادی تشخیص داد ، با وجود این که مشکل چشم سرجای خودش بود من با خوشحالی و آرامش ازمطب دکتر بیرون اومدم چون مطمئن شدم که کوتاهی در این زمینه تقصیر من نبوده و  این یکی از معدود مواردی بود که کاملا می شد به بدشانسی ربطش بدم و می تونستم با خیال راحت خودم رو سرزنش نکنم.