وحید - نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : وحید

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


عضو کلیدی: به روز نگه داشتن محتوا با مثال های بدون تاریخ انقضاء. ایجاد این احساس در کاربر که هیچ مطلب به روز شده ای را از دست نمیدهد (به این معنی که تمامی صفحاتی که قبل توسط کاربر خوانده شده اند و اکنون به روز شده اند در صفحه شخصی به گونه ای مناسب دسته بندی شوند تاهیچوقت مطلبی را از دست ندهد).

عضو اهرمی: رادیو متمم و صداهای رادیو مزاکره در سایت شعبانعلی دات کام.

عضو مرزی متمم : صفحه شخصی کاربر، امکان کامنت گذاشتن، امکان خوانده شدن، امکان های لایت کردن و خلاصه برداری از مطالب در وبسایت (که هنوز وجود ندارد)، کاهش هزینه ماهیانه متتم (با کمک جلب مخاطب بیشتر و سرشکن شدن هزینه ها) و یا هزینه ماهیانه متمم براساس میزان مشارکت و لایک ها به مطالب تعیین شود (سیاست تشویقی تخفیف براساس مشارکت) .