Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

تیپ شناسی، رفتار شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


راستش را بخواهید، چون پیش از خواندن این درس تعریف و شناخت دقیقی از سه اصطلاح مهم «شخصیت»، «تیپ»، و «رفتار» نداشتم، معمولاً به نشانه‌هایی توجه می‌کردم که میان عموم مردم رواج دارد. مثلاً به‌صورت نادقیقی فورا با دیدن چند نشانة سردستی، بی‌آن‌که اندکی تأمل کنم تا عیار به دست آید، برچسب درونگرا را برای فرد انتخاب می‌کردم و با همین اطلاع نادقیق، حتی اگر برداشتم هم درست بود، دست به کار خطرناک قضاوت یا تصمیم‌گیری می‌زدم. امروز، به‌ویژه این درس، برای من بسیار روشنگر بود. چون مرزهای دقیق‌تری از شناخت انسان پیش روی من گذاشت.

این‌که گفتم، همواره بدون شناخت درست اصطلاحات بالا به کار خطرناک قضاوت روی می‌آوردم، منظورم این است که هر گاه ما با چوب‌خط رایج عموم مردم بی‌محابا درباره دیگران قضاوت می‌کنیم، حاصلش یک شکست بزرگ است. و ما انسان‌ها از این شکست‌ها زیاد داشته‌ایم. قضاوت غیرعلمی حاصل ناشکیبایی و صفر و صدبینی ما انسان‌هاست. در حالی که دانش روان‌شناسی و مدیریت می‌خواهد به ما نشان دهد که انسان موجودی طیف‌مند است که گستره وسیعی دارد، باید با تأمل به او نگریست و به کمک دانش جنبه‌ای از وجود او را شناخت. علم با صدای بلند به ما می‌گوید شناخت ما از انسان‌ها مطلق و تمام نیست،‌ نسبی و درجه‌بندی شده است. برای پیش‌بینی مشروط خوب است، اما با مطالعه یک شاخه از علوم انسانی نمی‌توان همه هویت یک انسان را شناخت. پس باید احتیاط کرد، که شرط عقل است. همین.