Menu
نویسنده مطلب : آکادمی آموزگار

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


اگر درست متوجه شده باشم نمونه اش میشه گریه ی بچه برای خواسته اش.

وقتی بچه از پدر و مادرش خواسته داره و مخالفت می کنن شروع می کنه به گریه و زاری.

خانواده ام برای اینکه اعصاب ندارن میگن بیا بگیر دست از سر ما بردار و این به مرور زمان میشه تاکتیک این بچه برای رسیدن به خواسته هاش.