Menu
نویسنده مطلب : علی رضازاده

مطلب مورد بحث:

خبر مهم: بهبود گزارش‌دهی ارزیابی مشارکت کاربران


با سلام

ازمتمم بابت انجام این کار تشکر می کنم، من خودم به شخصه بسیار پیش آمده بود که برای آنکه ببینم کدام یک از نظراتم آموزنده بودند تا بتوان تحلیل بهتری از عملکرد خودم در اینجا داشته باشم به ناچار میبایست به مباحثی که در آنها کامنت گذاری نموده بودم مراجعه می‌کردم.