Menu
نویسنده مطلب : حسین میالوئی

مطلب مورد بحث:

استراتژی رهبری هزینه | کاهش هزینه برای ایجاد مزیت رقابتی


نمونه وطنی استراتژی هزینه که بنظرم بعضی از عملیاتها و فرایندها رو از wallmart بنچ مارک کرده فروشگاههای همواره تخفیف کورش هست که با حذف کارگرهای اضافه در قسمت های مختلف و انجام برخی کارها مثل جابجایی محصول و پلاستیک کردم وسایل توسط مشتری و خریدهای عمده و به طبع قدرت چانه زنی با تامین کننده ,توانسته سهم بازار قابل قبولی رو بدست بیاره