Menu
نویسنده مطلب : م عامری

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام
در یک مطب پزشک:
عضو کلیدی: پزشک و میزان تخصص او
عضو مرزی: منشی و نحوه ی مدیریت زمان بندی مراجعین
نقطه اهرمی: وجود فضای کافی برای انتظار مراجعین، تمیزی سرویس های بهداشتی و متناسب با نیاز بیماران، یا مثلا وجود اسباب بازی و فضای موردنیاز برای مادر و کودک در مطب اطفال، یا وجود آبخوری و موارد مانند ان.

به همین نسبت در یک بیمارستان :
عضو کلیدی: پزشکان متخصص قوی و ماهر
عضو مرزی: بخش های متعدد پذیرش
عضو اهرمی: مثلا رنگ آمیزی شاد و پر از بادکنک و اسباب بازی در بخش اطفال، یا امکان دسترسی به اینترنت رایگان برای همراهان بیماران