Menu
نویسنده مطلب : رضوي

مطلب مورد بحث:

برای خواب بهتر کافی است فهرست کارهای فردایتان را بنویسید


سلام

همیشه خواب ۷ ساعته شبانه روز من، برای من حس عذاب وجدان به همراه داره چون بیشتر افراد موفق دیروز و امروز یک مشخصه مشترک دارند و اون هم خواب شبانه روزی بین ۲ تا ۵ ساعت هست. ولی به این نتیجه رسیدم اگر نظم فکری خودم رو بیشتر کنم ، ۱۷ ساعت مفید الباقی برای من کافی ست تا به اهدافی که دارم برسم.

نوشتن کارهای فردا، من رو از سردرگمی اینکه فردا کدام تسک ها، با چه اولویتی و در چه بازه زمانی انجام شود، رها میکنه.