Menu
نویسنده مطلب : Amir

مطلب مورد بحث:

ما خیلی زود به رویدادهای خوب عادت می‌کنیم


برای من یکی از خاطرات خوب پیدا کردن اولین شغل بود. واقعا در لحظه‌ای که فهمیدم قراره برم سر کار خیلی خوشحال بودم ولی بعد از یکروز دیگه خبری نبود. به نظرم با همین یک سوال که من تواناییشو داشتم و اینها به من نیاز داشتن و اگر نیاز نداشتن هیچوقت منو نمیگرفتن، همه چیز به عادت تبدیل میشه.

یکی از اتفاقات بد هم از دست دادن نزدیکان هست که واقعا شاید تا ماه‌ها ذهن من رو درگیر کرد که چرا برای من اتفاق افتاد؟ چیکار میتونستم بکنم که این اتفاق نیافته؟ آیا رفتار من تا دیروز درست بود؟ چرا جور دیگه‌ای رفتار نکردم؟ الان چیکار کنم؟ مقصر کی بود؟ و خیلی سوالات دیگه‌ای که واقعا تا ماه‌ها ادامه داره و شاید خودم نمیخواستم که دلیلی پیدا بشه چون همه دلیل‌ها به نظرم احمقانه بود.